طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

برای تعیین خواص آنتی باکتریال پارچه های کد شده با نانو ذرات، انجام آزمون کدام باکتری ها ضروری است؟

آزمون اشرشیاکلی به عنوان شاخص باکتری های گرم منفی و آزمون استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان شاخص باکتری های گرم مثبت


روش نمونه برداری از آب آشامیدنی لوله کشی برای آزمون میکروبی چگونه است؟

ابتدا شیر آب را با الکل استریل کنید و اجازه دهید مدتی آب از لوله خارج گردد، سپس ظرف یک لیتری استریل را به طور کامل پر کنید و در مجاورت یخ قرار داده و سریع به آزمایشگاه منتقل نمایید.


نتایج آزمون بعد از چه مدت زمانی پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه آماده می شود؟

به طور معمول نتایج آزمایشگاه پس از یک هفته آماده می شود که این مدت بسته به نوع نمونه و نیاز داشتن یا نداشتن به آماده سازی می تواند کمتر یا بیشتر شود.


حداقل پارامترهای مورد نیاز برای آب آشامیدنی چیست؟

حداقل پارامترها عبارتند از توتال کلی فرم، فکال کلی فرم، pH و TDS

مقدار نمونه جهت آنالیز فلزات سنگین چقدر باید باشد؟

مقدار نمونه بستگی به نوع نمونه و روش اندازه گیری درخواستی و عنصر مورد نظر دارد ولی در حالت کلی برای نمونه های جامد حدود 100 گرم و برای نمونه های مایع حدود 200 میلی لیتر از نمونه مورد نیاز است.


آیا در نمونه های گیاهی عناصری مانند سرب و کادمیوم در حد ppb قابل اندازه گیری است؟

بله، با استفاده از سیستم کوره گرافیتی این امکان وجود دارد.

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images