طراحی سایت
جمعه 17 مرداد 1399.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

چرخه آب

در جهان منشا اصلی آب، اقیانوس ها و دریاها می‌باشد که این منبع عظیم طی چرخه نشان داده شده در شکل شماتیک زیر آب مورد نیاز بشر را تامین می‌کند.

بر این اساس می‌توان گفت تبخیر[1] آب از سطح اقیانوس و نیز سطح زمین و تصعید[2] باعث تجمع بخار آب در جو و تشکیل ابر شده که نهایتا به‌صورت بارش برف و باران به سطح زمین رسیده که قسمتی از آن به داخل زمین نفوذ کرده[3] و قسمتی با جاری شدن بر سطح زمین تشکیل نهرها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را می‌دهد و نهایتا به اقیانوس برگشته و این چرخه تکرار می‌گردد. 

                                               cyclewater

                شکل 1- چرخه آب در جهان

توزيع جهاني آب

نمودار 2 و جدول 1 توضيح مختصر و مفیدی را براي مقدار ذخیره آب در جهان ارائه می‌دهند. اکنون مي‌دانيم كه چرخه‌ي آب در حقیقت شرح و چگونگی حركت آب در جهان است، بنابراين نمودار و جدول زير وضعيت آب در زمان کنونی را نشان مي‌دهد که ممكن است اين اعداد در مورد سال‌های گذشته متفاوت باشد.

با توجه به جدول 1 می‌توان گفت كه ٩٦ درصد از كل حجم ١٣٨٦ ميليون كيلومتر مكعب آب شور مي‌باشد و از ٤ درصد باقي‌مانده، بيش از ٦٨ درصد در يخ و يخچال‌هاي طبيعي مي‌باشد. منابع آب شيرين، مانند رودخانه‌ها و درياچه‌ها، فقط ٩٣١٠٠ كيلومتر مكعب كه فقط ١ قسمت از ٧٠٠ قسمت كل آب مي‌باشد را تشکیل می‌دهند. اما با اين وجود، رودخانه‌ها و درياچه‌ها مهمترين منبع آب تمامي مردم روي زمين مي‌باشند.

 

                                                               chartcycle

                               شکل 2- منابع آب در جهان و نحوه تخصیص هر گروه به زیرگره‌های منابع آب

    

جدول 1- مقادير تخميني توزيع آب در جهان

حجم آب به كيلومتر مكعب

درصد آب شيرين

درصد كل حجم آب

منبع آب

1,338,000,000

--

96.5

اقيانوس‌ها، درياها و گذرگاه‌ها

24,064,000

68.7

1.74

توده‌هاي يخ،‌يخچال‌ها و برف‌هاي دائمي

23,400,000

--

1.7

آب زيرزميني

10,530,000

30.1

0.76

شيرين

12,870,000

--

0.94

شور

16,500

0.05

0.001

رطوبت خاك

300,000

0.86

0.022

يخ زيرزميني و يخ دائمي

176,400

--

0.013

درياچه‌ها

91,000

0.26

0.007

شيرين

85,400

--

0.006

شور

12,900

0.04

0.001

اتمسفر

11,470

0.03

0.0008

آب تالاب‌ها

2,120

0.006

0.0002

رودخانه‌ها

1,120

0.003

0.0001

آب بيولوژيكي

1,386,000,000

-

100

كل

منبع: پروفسور گليك، ١٩٩٦: منابع آب. در دائرةالمعارف آب و هوا و اقليم، مؤلف اشنايدر، چاپ دانشگاه آكسفورد، نيويورك، جلد دوم، صفحات ٨١٧ تا ٨٢٣  

   

[1] Evaporation

[2] Sublimation

[3] Infiltration

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images