طراحی سایت
جمعه 17 مرداد 1399.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

کودها

با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و ترقي سطح درآمد تقاضا براي خريد مواد غذايي روز به روز افزايش مي يابد . از اين رو ضروري است كه توليد مواد غذايي چند برابرشوداراضي زير كشت و سطح توليد كنوني آنها قادر به جوابگويي  نيست .قسمتي از راه حل اين مسئله افزايش توليد مواد غذايي با افزايش عملكرد محصول در واحد سطح و كشت و كار میباشد  اراضي درجه دومي است كه به علت محدوديتهاي خاصي باير مانده است . علم حاصلخيزي و مطالبي در اين مورد و تكنيكهاي خاص آن مي تواند كمك مؤثري به افزايش محصول بكند.

پس نتيجه مي گيريم كه :

ما مي توانيم با استفاده از انواع كودها و مصرف مواد غذايي در خاك ، افزايش محصول هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي داشته باشيم.

fertilizer recycling  23917 701  1674143

مواد غذايي خاك:

علاوه بر اكسيژن، كربن و هيدروژن كه اجزاي اصلي ساختمان آلي گياه را تشكيل مي دهند،عناصر ديگري نيز در ساختمان سلولي و فعاليتهاي فيزيولوژيكي گياه شركت دارند . عناصر اخير عمدتاً از خاك جذب مي گردند و به دو دسته عناصر پرمصرف (macronutrients) وعناصر كم مصرف (microontutrients)تقسيم مي شوند.

عناصر پر مصرف به مقدار زيادي مورد نياز گياه بوده و عبارتند از : ازت ، فسفر، پتاسيم، كلسيم ، منيزيم و گوگرد .

عناصر كم مصرف كه به مقدار كم مورد نياز گياه مي باشند عبارتند از :آهن ، منگنز ، موليبدن ، بر ، مس ، روي و كلر

اين عناصر هميشه به اندازه كافي و براي حصول حداكثر ممكن رشد گياه در خاك موجود نيستند . گاهي خاك از نظر يك عنصر كاملاً فقير است . زماني نيز عنصر در خاك موجود است اما نامحلول بوده و قابل جذب گياه نيست و بالاخره گاهي غلظت يك عنصر در خاك آنقدر زياد است كه موجب مسموميت گياه مي شود . برخي عناصر مانند آرسنيك ، آلومينيوم ، جيوه و سلنيم و نه تنها مورد نياز گياه نيستند بلكه وجود آن براي گياه، انسان و دام خطرناك و سمي است . به خصوص عنصر سديم كه سبب افزايش شوري خاك شده و EC را بالا مي برد و نمي گذارد كه گياه آب جذب كند

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از شيميايي - آلي يا ارگانيک - بيولوژيک يا زيستي

گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های فوق نیازمند خواهند بود

کود های شیمیایی:

این کودها معمولا" دارای تعداد معدودی عنصر هستند و از سرعت عمل بالایی برخور دار هستند . چون معدنی هستند بلافاصله پس از ورود به خاک یونیزه شده و بتدریج جذب گیاه مشوند . برخی از کودها که از حلالیت بیشتری برخوردار هستند در صورت عدم رعایت مسائل فنی بسرعت تحت دتاثیر شرایط محیطی مثل آبشویی ، تجزیه و تثبیت قرار گرفته و از دسترس گیاهان خارج می شوند

کودهای زیستی (کودهای بیولوژیک):

 به مواد حاصلخیز کننده ای گفته می شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم های مفید خاکزی هستند که روی  مواد نگهدارنده مناسبی عرضه می شوند. کودهای زیستی به صورت مایه تلقیح میکروبی و به عنون یک ترکیب حاصل سوش های میکروبی موثر و با بازده بالا برای تامین یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه تعریف می شوند

کودهای آلی :

 کودهای کاملی هستند و در برگیرنده کلیه عناصر ماکرو و میکرو ولی به میزان کم هستند. این کودها مکمل کودهای شیمیایی هستندو به تنهایی جوابگوی تمام نیاز گیاهان نمی باشند. کودهای آلی علاوه بر آنکه عناصر غذایی گیاهان را تامین می کنندباعث اصلاح ساختمان و بافت خاک می شوند. ضمنا" این کودها حاوی باکتریهایی هستند که نقش بارزی در تجزیه مواد آلی و تبدیل آن به عتاصر معدنی ایفا می کنند.

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images