طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی 

شرح خدمات:

 • شناسایی و مطالعه بیولوژیکی منابع آلاینده آبهای سطحی  و زیر سطحی
 • بررسی خواص آنتی باکتریال ضد عفونی کننده ها و اسانس ها، نانو الیاف ها و محصولات نانویی
 • آزمون کنترل کیفی انواع فرآورده های سلولزی شامل: انواع دستمال کاغذی، کاغذ بهداشتی، نواربهداشتی، پوشک بچه و بزرگسال، جعبه های مقوایی مواد خوراکی، خمیرهای کاغذ و لینتر
 • آزمون میکروبی انواع کودهای کمپوست
 • آزمون میکروبی انواع پساب
 • آزمون میکروبی انواع خوراک دام و طیور
 • پایش بیولوژیکی سیستم های بی خطر ساز پسماند
 • آموزش کارآموزان و مسئولین فنی آزمایشگاههای کارخانجات تولیدی
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

لیست تجهیزات:

 1. انکوباتورشیکردار
 2. میکروسکوپ 
 3. اتو کلاو
 4. فور
 5. استوماکر(مخلوط کن ضربه ای)
 6. انکوباتور یخچالدار
 7. سانتریفوژ یخچالدار و فریزر دار
 8. بن ماری سرولوژیکی
 9. هود لامینار

پارامترهای قابل  اندازه­ گیری بخش بیوتکنولوژی :

جستجو و شمارش  انواع میکروارگانیسم های بیماریزا در مواد غذایی شامل( سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، کلستریدیوم پرفرنجنس، اسپور کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت، توتال کانت باکتریها، میکروارگانیسمهای سرماگرا، آنتروباکتریاسه، سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سرئوس، کلی فرمها، باکتریهای هوازی و بی هوازی ترموفیل، باکتریهای هوازی و بی هوازی مزوفیل، ... ) ، شمارش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) کلیفرمها در آب و پساب، جستجو و شناسایی جلبک ها  در آب، تعیین MIC وMBC اسانسهای گیاهی، نانومواد و نانوالیاف  بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ، کنترل فرایند استریلیزاسیون اتوکلاو(پسماند بیمارستان) ، شمارش تخم انگل در آب و پساب،  شناسایی و شمارش کپک و مخمر. .

دانلود لیست قیمت پارامترهای میکروبیولوژی

دانلود لیست قیمت پارامترهای بیولوژیکی خاکی

دانلود لیست قیمت پارامترهای میکروبی آب و پساب

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images