طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه ژنتیک 

شرح خدمات:

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر آزمایشگاها و ارگان ها (همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و انجام آزمایشاتی از جمله: استخراج DNA، طراحی پرایمر، Setup و انجام واکنش PCR و...)

تجهیزات:

 1. دستگاه ترموسایکلر
 2. تانک الکتروفورز افقی
 3. شیکر
 4. دستگاه Gel ducument
 5. Hot plate stirrer
 6. PH meter
 7. Power supply
 8. Heater
 9. Vortex
 •   قابلیت انجام پروژه های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه ژنتیک

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images