طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه سموم غذایی

تجهیزات :

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) ساخت شرکتKNAUER آلمان مدل smartline

مجهز به دتکتورهای:

 • فلورسانس
 • ضریب شکست
 • فرابنفش/آرایه فتو دیودی

شرح خدمات:

HPLCروشی منحصر برای جداسازی ترکیبات غیر فرار، ناپایدار حرارتی و قطبیبا حساسیت بالا می­باشد.

این روش برای اندازه­گیری کیفی و کمی گونه ­های مختلف ملکولی و پلیمری در زمینه ­های مختلف غذایی، دارویی، محیط زیستی، کشاورزی و... مورد استفاده قرار می ­گیرد.

پارامترهای قابل انجام آزمون یا در حال راه ­اندازی:

 • نمونه های پژوهشی (پایان نامه دانشجویی)
 • اندازه گیری میزان آفلاتوکسینM1در شیر و فرآورده های لبنی
 • اندازه گیری انواع ویتامین ها(،،،C)در غذاهای رژیمی ، خوراک دام و ...
 • اندازه گیری میزان آفلاتوکسینG1 ,G2 ,B2 ,B1در مغز های خوراکی پسته و ...
 • اندازه گیری میزان آفلاتوکسین، اکراتوکسین، زیرالنون و دی اکسی نیوالنون در غلات
 • اندازه گیری میزان پاتولین در آب سیب و کنسانتره
 • اندازه گیری کیفی و کمی آمینواسیدها
 • اندازه گیری کیلیت سازهای آهن (EDDHA) در کودهای کشاورزی

دانلود لیست قیمت پارامترهای سموم غذایی

 

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images