طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه مشتقات نفتی 

شرح خدمات :

 • انجام آزمون های کنترل کیفیت فرآورده های نفتی
 • بررسی آلاینده های محیط زیستی در نمونه های آب و خاک و هوا

تجهیزات :

 1. دستگاه گازکروماتوگراف ساخت شرکت Agilent آمریکا مدل 7890B مجهز به دتکتور FID
 2. دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته Closed Cup Fire& Flash Point Tester
 3. دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز Open Cup Fire& Flash Point Tester
 4. دستگاه تقطیر در فشار اتمسفر ASTM Distillation
 5. دستگاه تعیین نقطه ریزش و ابری شدن Cloud & Pour Point- CAPP 
 6. دستگاه تعیین نفوذ پذیری در قیر و گریسPenetrometer
 7. دستگاه تعیین کارکرد گریسGrease Worker
 8. دستگاه تعیین فشار بخار Reid Vapour Pressure Analyzer
 9. دستگاه تعیین مقدار صمغ Gum Content Tester
 10. دستگاه تعیین کربن باقی مانده در مواد هیدروکربنی Ramsbottom Carbon Tester
 11. دستگاه تعیین نقطه نرمی قیر Softening Point Tester
 12. دستگاه تعیین نقطه انجماد Freezing Point Analyzer
 13. دستگاه تعیین نقطه شکست قیر Breaking Point
 14. دستگاه سانتریفوژ (3000 دور در دقیقه Centrifugation
 15. دستگاه اندازه گیری کف در روغنهای روان کننده Foaming Tester
 16. دستگاه تعیین نقطه ذوب و قطره شدن پارافین نفتیDrop Melting Point Analyzer
 17. دستگاه تعیین نقطه آنیلینAniline Point

قابلیت انجام آزمون بر روی دامنه وسیعی از محصولات:

-         آنالیز انواع نفت و مشتقات نفتی و بررسی درصد ترکیبات موجود

-         بررسی آلاینده های محیط زیستی در نمونه های آب و خاک و هوای محیط

پارامترهای قابل انجام آزمون :

-         استخراج و جداسازی مشتقات ترکیبات آروماتیک ، آلیفاتیک در نفت و ترکیبات نفتی

-         اندازه گیری پارامترهای مربوط به مشتقات نفتی مانند تعیین نقطه اشتعال، تعیین نقطه ریزش و غیره...

-         اندازه گیری ترکیبات آلاینده PAH در آب و خاک و هوا

-        اندازه گیری آلاینده های BTEX (بنزن، تولوئن، اتیل زایلن و زایلن) در هوا

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images