طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه آب و پساب 

شرح خدمات: 

 • سنجش، شناسایی و تحلیل پارامترهای آلاینده فیزیکی و شیمیایی کلیه نمونه های آب و فاضلاب
 • مشاوره، طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب
 • ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب
 • مدیریت منابع آب
 • ارائه خدمات مرتبط با مباحث آب و فاضلاب به دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • اندازه گیری پارامترهای كلسيم، منیزیم ،كلر آزاد، كلرايد، فرم‌آلدئيد، فسفر، نیتریت ، نیترات ، کربنات ، بی کربنات ، کدورت ،رنگ ، دترجنت ، فسفات ، فنل ، سولفات ، سولفید ، سيانور، BOD5، CODوTDS، TSS،EC و ...

تجهیزات :

 1. اسپکتروفتومترساخت PHILIPS مدل PU8625u/vis
 2. دستگاه pH متر  ساخت ORION آمریکا مدل 420A
 3. دستگاه شیکرساخت طب آزما ایران مدل
 4. انکوباتورساخت طب آزما  مدل یخچالدار
 5. فلیم فتومترساخت شرکت   JENWAYانگلستان مدل PFP7
 6. جارتست ساخت AQUA LYTIC آلمان مدل ET 750

قابلیت انجام آزمون بر روی نمونه های :

-         فاضلاب بهداشتی

-         پساب های صنعتی

-         لجن ها و آب شرب و .....

پارامترهای قابل اندازه­ گیری بخش شیمی :

-         بر، کلسیم ، کلر آزاد ، کلراید ، فرم آلدئید ، فنل ، سیانور ،آمونیوم ، نیتریت ،نیترات ، فسفات ، سولفید ، سولفیت ،BOD ، COD  ، دترجنت ، چربی و رو غن و .....

دانلود لیست قیمت پارامترهای میکروبی آب و پساب

دانلود لیست قیمت پارامترهای شیمی آب و پساب

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images