طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه کنترل کیفیت هوا 

شرح خدمات: 

 • پايش و کنترل آلودگی دودكش صنایع و محيط(گازوغبار) از جنبه مديريت محيط زيست و مدیریت انرژي.
 • اندازه گیری و آنالیز پارامترهاي دما، رطوبت، فشار، سرعت جريان هوا ،درصدهوای اضافه و ... .
 • پايش و کنترل آلودگی صوتی در محيطهای شهری و صنعتی.
 • پايش و کنترل كيفيت هواي داخلي سالنها و فضاهاي سرپوشيده.
 • ارايه اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه زیست محیطی.
 • همکاری با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی در زمينه پروژه های کاهش آلودگی هوا و صدا.
 • مشاوره و راهنمايي مشتريان جهت دستيابي كامل به نيازهاي فني آنها.

لیست تجهیزات :

 1. آنالایزر ذرات غبار منابع ثابت مدل Iso stack basic/PlusTCR - Tecora
 2. آنالایزر گاز منابع ثابت مدل 350M/XLTesto
 3. آنالایزر گاز محیط مدل BabucLSI - Lastem
 4. آنالایزر ذرات غبار محیط مدل Dust TrackTSI
 5. آنالایزر صوت  مدل Rion nl-20
 6. دستگاه نمونه برداری هوای محیط

قابلیت انجام آزمون بر روی :

-         دودکش صنایع و ...

-         بهداشت محیط

پارامترهای قابل اندازه گیری بخش هوا

- اندازه گیری گازهای دودکش و محیطیO2 ،CO ،CO2 ، NO، NO2 ، HC، SO2، H2S،و O3....

- محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان خالص و ناخالص احتراق ،دما، رطوبت، نقطه شبنم، سرعت

- اندازه گیری ذرات محیطی دودکش و محیطی PM1 ، PM2.5 ، PM10..... غلظت غبار ، میزان فشار ، رطوبت ، دما  ،سرعت جریان دودکش

. Lmin,  Lmax,  Leq,  LP ,LE , LC , LA ,LA05, LA10, LA50 ,LA90, LA95 - اندازه گیری آلودگی صوتی. -

BTEX  وهیدورکربنها و .....

دانلود لیست قیمت پارامترهای هوا و صدا

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images