طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آنالیز شیمی تر (دستگاهی)

طیف بینی جذب اتمی ( دستگاه AAS

طیف سنجی جذب اتمی یکی از روش­ های آنالیز در بررسی عناصر می­ باشد که مکانیزم کار آن بر اساس جذب انرژی تابشی توسط اتم­ های آزاد در حالت پایدار در این عناصر است. به بیان دیگر اگر یک اتم را تصور کنیم که الکترون­ های آن به دور هسته آن می­چرخند؛ در این صورت، هر عنصر مشخصات و ترکیب خاص الکترون­ ها موجود در اتم­ های خود را دارد.

شمایی از دستگاه جذب اتمی بصورت ساده در شکل زیر نمایش داده شده است؛ چگونگی کار این دستگاه بصورت خیلی ساده به این صورت است که با استفاده از منبعی تشکیل شده از لامپ خلاً کاتدی از جنس عنصری که غلظت آن قرار است اندازه ­گیری شود ، به اتم های آزاد شده بر اثر گرما (شعله، کوره گرافیتی و یا سیستم هیدرید) پرتو تابیده می­شود( پرتوی I0)؛ این پرتوها توسط اتم­های آزاد جذب شده و سپس به صورت پرتویی دیگر با شدت انرژی کمتر آزاد می­ شود (پرتوی I). پرتوهای آزاد شده درون صفحه­ای در در دستگاه عبور می­کند که وظیفه ­ی این صفحه، تکی کردن طیف پرتو عبوری برای رسیدن به آشکارساز می­ شود. در آشکار با توجه به اختلاف شدت انرژی پرتوی تابیده از لامپ کاتد نسبت به پرتوی بازتاب شده از اتم ­ها، عنصر مورد نظر را تشخیص داده و اندازه ­گیری می­ نماید.

                                                                             شیمی تر

شیمی تر ( کلاسیک )

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images