طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آزمایشگاه نانو تکنولوژی

عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شرح خدمات :

  • تولید محصولات نانو مقیاس و گرافن
  • همکاری با طرح های پژوهشی در زمینه کاربرد نانو
  • همکاری در برگزاری کارگاه­های تخصصی زیر نظر مستقیم شبکه آزمایشگاهی در سطح کشور؛
  • نصب وراهاندازیوآموزشتجهیزاتپیشرفتهنانوییمثلSEM و AFM در دانشگاه های داخل و خارج از کشور (دانشگاه دولتی ایروان کشور ارمنستان، دانشکده برق دانشگاه تریت مدرس و ...)
  • همکاری در نوشتن مقالات تخصصی در شبکه آزمایشگاهی؛
  • همکاری و مشاوره در طرح های پژوهشی در زمینه نانوفناوری؛
  • تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد نانو در صنایع گوناگون؛
  • برگزاری دوره ها و کارگاههای تخصصی نانو به صورت تئوری و علمی.

تجهیزات :

  1. میکروسکوپ تونلی روبشیSTM: Scanning Tunneling Microscope
  2. میکروسکوپ نیروی اتمیAtomic Force Microscopy

لایه نشانی به روش بخار شیمیایی Chemical vapor Deposition

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images