طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

ویروس های گیاهی

تعریف: ویروس های گیاهی موجودات بسیار ریز هستند که فقط با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی قابل مشاهده هستند. ویروس ها داخل بدن موجود زنده فعال هستند و قابلیت تکثیر و ادامه حیات دارند.

انتقال در طبیعت: به وسیله حشرات،گیاهان آلوده، قارچ ها و نماتدها

علایم: بسته به نوع میزبان متفاوت است. این علایم می تواند شامل: زردی، موزاییک روی برگ ها، رنگ پریدگی برگ ها، کاهش و توقف رشد، لکه برگی،

پیچیدگی و لوله شدن برگ ها باشد.

خسارت: این موجودات گروه بزرگی از بیمارگرهای گیاهی هستند که تمامی محصولات کشاورزی را آلوده می کنند و خسارت های اقتصادی هنگفتی به بار می آورند. در اثر حمله ویروس ها به گیاه، با به هم خوردن نظم داخلی سلول و تکثیر بسیار زیاد ویروس در سلول ها، در فعالیت های حیاتی گیاه اختلال به وجود آمده که موجب کاهش رشد، کاهش عملکرد و پایین آمدن کیفیت محصولات می شود.

کنترل: از آنجا که هیچ روش شیمیایی برای کنترل ویروس ها وجود ندارد، کنترل آن ها سخت است و بیشتر از طریق انجام اقدامات زراعی، استفاده از بذر و نهال سالم و استفاده از ارقام مقاوم به ویروس، کنترل می شوند.

روش های شناسایی: تکنیک های بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images