طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

آدرس : یزد, بلوار دانشجو ,مجتمع ادارات استان , پارک علم و فناوری ، طبقه اول
کدپستی: 8916188186
تلفن: 3538251358 98+
فکس: 3538251359 98+

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images