طراحی سایت
پنجشنبه 29 مهر 1400.
امروز :

  مرکز نوآوری زیست فناوری

آموزش، تحقیق و پژوهش

learn

شتاب دهنده آتا

shetabdahande

تولید

1671141

 

img013   مجوز غذا و دارو  گواهی های محیط زیست یزد 1      94   1  تایید صلاحیت آزمایشگاه میکروبیولوژی  تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی 1  تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی 2تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی 3  تایید صلاحیت آزمایشگاه شیمی 4  photo 2019 04 11 10 53 54  photo 2019 04 11 10 53 56 IMG 2916  photo ۲۰۱۸ ۰۳ ۰۸ ۱۰ ۴۰ ۴۷   گواهی پروفایل اسیدهای چرب  photo 2018 10 13 15 13 33

مجوز غذا و دارو 1                   

 

  

راهبردی     نانو11    شاعا1     nano 300 1     logo       DoE logo    273    cec51575df484b4898ad7db553b7e132

      تایید صلاحیت         Salamat GIF      پارک    پارک علم و فناوری      images